Όροι Χρήσης

Ειδική διευκρίνηση

Η ιστοσελίδα και το όνομα χώρου «dimopsifisma.gr» δεν ανήκουν στην Ελληνική Κυβέρνηση, αλλά στην εταιρεία philanthropy.gr ltd. Εκ τούτου,  είναι σαφές στα μέλη και στους απλούς επισκέπτες, ότι η λειτουργία τούτης εδώ της ιστοσελίδας όπως και οι επικοινωνίες των μελών μέσα από αυτήν, αποτελούν ιδιωτική επικοινωνία μεταξύ μελών μιας ομάδας πολιτών. Οι επισκέπτες δεν μπορούν να συμμετέχουν στην λειτουργία της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα «dimopsifisma.gr» απευθύνεται μόνο σε μέλη και παρέχει την δυνατότητα στα μέλη να διενεργούν ιδιωτικές επικοινωνίες μεταξύ τους.

Κάθε μέλος, με την εγγραφή του, αυτόματα γράφεται σε λίστα επαφών σχετική με την λειτουργία του «dimopsifisma.gr».

Είναι σαφές και ευκρινές δηλαδή καταφανές, αλλά και απολύτως κατανοητό, ότι κάθε μέλος που κάνει εγγραφή και χρήση της ιστοσελίδας «dimopsifisma.gr», το κάνει για να συμμετέχει σε ιδιωτικές επικοινωνίες μίας ομάδας ελεύθερων πολιτών και δεν αντιλαβάνεται αυτή την ιστοσελίδα ως μέσο μαζικής επικοινωνίας, ούτε ως εργαλείο της Ελληνικής Κυβέρνησης, αφού σαφώς δηλώνεται ότι δεν είναι τίποτε από αυτά.

Όροι Χρήσης, Πολιτική Απορρήτου, Δεδομένων και Επικοινωνιών, Νομικές Σημειώσεις

Για τούτον εδώ το διαδικτυακό τόπο ισχύουν οι όροι που ισχύουν για όλους τους δικτυακούς τόπους της εταιρίας philanthropy.gr ltd., οι οποίοι αναφέρονται στην ιστοσελίδα http://www.philanthropy.gr. Επιπλέον, ισχύουν ως συμπληρωματικές διευκρινίσεις, οι όροι που αναφέρονται στο παρόν κείμενο.

Όροι χρήσης

Ο κάθε χρήστης του εκάστοτε δικτυακού τόπου της philanthropy.gr ltd. και των παρεχόμενων τρόπων επικοινωνίας που προβάλλονται σε αυτούς, αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και όλα τα κείμενα του εκάστοτε δικτυακού τόπου της philanthropy.gr ltd.

O εκάστοτε δικτυακός τόπος της philanthropy.gr ltd. παρέχεται όπως είναι και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της philanthropy.gr ltd.

Ο λογότυπος με τα δυο αντικρυστά χέρια καθώς και ο διακριτικός τίτλος “philanthropy.gr” αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της philanthropy.gr ltd. Το ίδιο και όλοι οι άλλοι λογότυποι που εμφανίζονται στους δικτυακούς τόπους της εταιρίας philanthropy.gr ltd.

Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα περιεχόμενα του εκάστοτε δικτυακού τόπου μας να είναι απολύτως ακριβή.

Το περιεχόμενο του εκάστοτε δικτυακού τόπου της εταιρίας philanthropy.gr ltd. παρέχεται για την επικοινωνία της εταιρίας philanthropy.gr ltd. με τους πελάτες και τους ενδιαφερόμενους, ως μεμονωμένα πρόσωπα ή ως εκπροσώπους νομικών ή άλλων προσώπων.

Δηλώνεται ρητά ότι ο εκάστοτε δικτυακός τόπος της philanthropy.gr ltd. δεν αποτελεί μέσο μαζικής ενημέρωσης, ούτε μέσο μαζικής επικοινωνίας.

Δεδομένα

Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα, εάν αποστέλλονται, δεν υπόκεινται σε καμία επεξεργασία.

Δεν γίνεται καμία επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Εάν με δικές σας ενέργειες δίνονται προσωπικά δεδομένα, αυτά δεν υπόκεινται καμία επεξεργασία από κανένα υποκείμενο.

Ενδέχεται να αποθηκεύονται στο σύστημα δικά σας δεδομένα εφόσον εσείς τα εισάγετε για την πρόσβαση σε περιοχές όπου απαιτείται πρόσβαση.

Καμία δική μας ενέργεια δεν θα λάβει χώρα σχετικά με αυτά τα δεδομένα, μιας και δεν διενεργούμε ελέγχους για όλα τα δεδομένα του εκάστοτε δικτυακού μας τόπου, παρά μόνο για όσα εισάγουμε εμείς, με τους περιορισμούς της σχετικής νομοθεσίας π.χ. gdpr.

Οι δικές μας ενέργειες για την ασφάλεια αφορούν στο σύνολο των δεδομένων του εκάστοτε διακτυακού μας τόπου, για τα οποία καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρούμε ασφαλή και δεν επιτρέπουμε καμία πρόσβαση σε κανέναν τρίτο.

Επομένως, εάν έχετε αποστείλει δικά σας δεδομένα, εμείς δεν τα επεξεργαζόμαστε, δεν τα γνωρίζουμε, αλλά αυτά προστατεύονται μαζί με το σύνολο των δεδομένων του εκάστοτε δικτυακού μας τόπου. Εάν επιθυμείτε την διαγραφή των στοιχείων σας, επικοινωνήστε με την εταιρία philanthropy.gr ltd.

Επικοινωνίες

Οι επικοινωνίες με την εταιρία μας ενδέχεται να καταγράφονται ή να αποθηκεύονται σε αρχείο.

Οι επικοινωνίες με την εταιρία μας δεν αποτελούν προσωπική επικοινωνία αλλά εταιρική επικοινωνία, και υπόκεινται στην απόφαση της εταιρίας μας να δημοσιεύει ή να επιτρέπει την πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία της.

Ενδέχεται η επικοινωνία με την εταιρία μας να εκτεθεί δημόσια ή να κοινοποιηθεί σε τρίτους.

Είμαστε προσκολλημένοι στην αρχή της διαφάνειας και δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε εφόσον μας αφορά.

Ισχύουν οι Ελληνικοί Νόμοι για την Πολιτική Απορρήτου, Δεδομένων, Επικοινωνιών και όποιο άλλο θέμα εμπλέκεται.

Δεν έχουμε καμία διαφοροποίηση από όσα ορίζει η νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια που βρίσκονται εγγύτερα στην έδρα της εταιρίας μας.

Για οποιαδήποτε αίτησή σας, και εξωδικαστική επίλυση, δηλώνουμε πρόθεση να την ικανοποιήσουμε άμεσα εφόσον είναι έννομη, ηθική και λογική.

Παραμένουμε συνεργάσιμοι ώστε να μην προκαλείται οποιαδήποτε βλάβη σε κανέναν με κανέναν τρόπο.

Όποιος δεν αποδέχεται τους ανωτέρω όρους, καλείται να μην επισκέπτεται κανέναν από τους δικτυακούς τόπους της philanthropy.gr ltd. και να μην επικοινωνεί με την philanthropy.gr ltd.